Klachtenbehandeling

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw eigen behandelaar te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen.

Gz-psychologen en Psychotherapeuten handelen conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Kwaliteitswet Zorginstellingen en volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De Psychologenpraktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP en NVVP. Op de websites van het NIP en de NVVP vindt u daar onder ‘clientinfo’ een directe verwijzing naar de klachtregeling.