Therapievormen

  • Inzichtgevende therapie
  • Ondersteunende begeleiding
  • Cognitieve therapie
  • EMDR
  • Gedragstherapie
  • Personal coaching
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Partnerrelatie-therapie
  • ACT

Korte beschrijving van veelvuldig toegepaste behandelmethodieken binnen onze praktijk:

Cognitieve gedragstherapie

Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Hierbij onderzoekt u of uw wijze van denken wel terecht/functioneel is en wordt gezocht naar een meer realistische manier van denken.
Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren. Soms meer op de manier van doen en laten. In andere gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.
Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het vooral over moeilijkheden die in het heden spelen. Er wordt met oefeningen en opdrachten gewerkt.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie, ‘anders tegen moeilijkheden leren aankijken en er anders mee omgaan’, goed op elkaar aansluiten en effectief zijn in het verminderen van o.a. depressieve en angstklachten.

ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een gedragstherapie waarbij mensen leren om op een flexibele manier met hun klachten om te gaan en om daarnaast aandacht blijven houden voor de dingen die ze écht belangrijk vinden. Enerzijds wordt geïnvesteerd in het vergroten van de persoonlijke weerbaarheid, waarbij het leren verdragen van - in plaats van het vechten tegen - onprettige gevoelens en ervaringen een belangrijke rol speelt. Anderzijds krijgt de cliënt handvatten om zijn/haar leven dermate in te richten dat hij/zij hier voldoende zingeving en waarde uit blijft halen. ACT is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling voor diverse klachten, zoals angst- en stemmingsklachten.