Therapievormen

  • Inzichtgevende therapie
  • Ondersteunende begeleiding
  • Cognitieve therapie
  • EMDR
  • Gedragstherapie
  • Personal coaching
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Partnerrelatie-therapie

Korte beschrijving van veelvuldig toegepaste behandelmethodieken binnen onze praktijk:

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals u die zich wenst het uitgangspunt is. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt o.a. gezocht naar oplossingen die u zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. De nadruk wordt vooral gelegd op uw sterke kanten, hulpbronnen en oplossingen.

bron: www.solution-focused.nl (netwerk oplossingsgericht werkenden)