Therapievormen


Korte beschrijving van veelvuldig toegepaste behandelmethodieken binnen onze praktijk:

EMDR

EMDR (eye movement desensitization reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Door de nare gebeurtenis opnieuw in herinnering te roepen in combinatie met een afleidende stimulus, meestal geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend rechts en links worden aangeboden, zal de herinnering aan het traumatisch beeld in relatief korte tijd de emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds minder pijnlijk om aan de gebeurtenis te denken. EMDR is een relatief nieuwe therapievorm. Hoe het precies werkt is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat het natuurlijke verwerkingssysteem door EMDR wordt gestimuleerd.

bron: www.emdr.nl (vereniging EMDR Nederland)