Therapievormen


Korte beschrijving van veelvuldig toegepaste behandelmethodieken binnen onze praktijk:

Cognitieve gedragstherapie

Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Hierbij onderzoekt u of uw wijze van denken wel terecht/functioneel is en wordt gezocht naar een meer realistische manier van denken.
Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren. Soms meer op de manier van doen en laten. In andere gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.
Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het vooral over moeilijkheden die in het heden spelen. Er wordt met oefeningen en opdrachten gewerkt.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie, ‘anders tegen moeilijkheden leren aankijken en er anders mee omgaan’, goed op elkaar aansluiten en effectief zijn in het verminderen van o.a. depressieve en angstklachten.