Kwaliteiten

Zoals u hier boven reeds hebt kunnen lezen zijn alle psychologen ervaren en BIG-geregistreerd. We werken nauw samen met huisartsen, maar ook met andere disciplines zoals psychiaters, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten. Verder werken we samen met verschillende instellingen binnen de GGZ. Een aantal van de bij ons aangesloten psychologen werken samen met 1nP, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Vanwege onze mogelijkheden om ook tweedelijnspsychotherapeutische behandelingen te verrichten hebben we een vlotte doorstroming van onze eerstelijns zorg naar de psychotherapeutische zorg en vindt een eventuele overdracht plaats , zonder tijdsverlies en moeizaam overleg naar collega’s van andere praktijkeninstellingen.

We streven er naar om onze wachttijden voor de eerstelijns behandeling tot minder dan 10 werkdagen te houden. Ook de interne doorverwijzingen van de eerstelijns behandeling naar psychotherapie vindt nagenoeg zonder tijdsverlies plaats. Onze wachttijden voor psychotherapie verschillen, maar we streven naar een wachttijd korter dan 4 weken.


Kwaliteitsstatuut

Het GGZ kwaliteitsstatuut is schriftelijk in onze praktijk beschikbaar.