Privacy / Geheimhouding

Wij gaan er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het feit dat we uw huisarts op de hoogte stellen van uw behandeling bij ons. Onze gewoonte is om bij afsluiting van behandeling uw huisarts een kort bericht te sturen waarin reden van behandeling en resultaat van behandeling worden vermeld. Als u niet wilt dat we contact met uw huisarts opnemen moet u ons dat laten weten. 

Dossier en privacy bij psychologische hulp
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 10 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Privacystatement
Wij hebben een privacystatement dat voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 24-05-18, en dit statement is schriftelijk beschikbaar in onze praktijk.