Aanmelding en wachttijd

U kunt zich telefonisch of per e-mail bij ons aanmelden. Dit kan alleen na een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
Na aanmelding zal contact met u worden opgenomen om een korte schets van uw hulpvraag te maken. Als blijkt dat wij gepaste hulp kunnen bieden wordt een eerste afspraak gepland. Afhankelijk van onze wachtlijst kan deze afspraak enkele weken in de toekomst liggen.

Bij het plannen van een eerste afspraak zullen ook enkele persoonlijke gegevens van u worden genoteerd, zoals uw naam, geboortedatum, adres, BSN en het polisnummer van uw zorgverzekeraar alsmede de naam van uw huisarts.

Wachttijd (laatste update 28/05/2021):

De wachttijd voor de Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) is momenteel ongeveer 12 weken.

De wachttijd voor de Specialistische GGZ (SGGZ) is momenteel ongeveer 20 weken.

De precieze wachttijd is moeilijk te voorspellen en hangt af van het afsluiten van lopende behandelingen waardoor ruimte ontstaat voor het opstarten van nieuwe trajecten. Er kan derhalve sprake zijn van enkele weken speling betreffende bovenstaande schatting.

De wachttijden zijn gelijk voor alle zorgverzekeraars. Op dit moment kunnen wij nieuwe verwijzingen aannemen van verzekerden bij alle zorgverzekeraars. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.