Aanmelding/Werkwijze/Wachttijd

U kunt zich telefonisch of per e-mail bij ons aanmelden. Dit kan alleen na een verwijzing van uw huisarts.

Bij de aanmelding zullen uw persoonlijke gegevens worden genoteerd de medewerkster van het secretariaat. Eveneens zal er worden gevraagd of u in het kort wilt aangeven waarvoor u zich aanmeldt en met welke klachten. Als blijkt dat wij u de gepaste hulp kunnen bieden wordt er in gezamenlijk overleg een afspraak ingepland. Indien wij u niet van dienst kunnen zijn verwijzen wij u terug naar uw huisarts.

Overigens is het van belang dat u bij uw aanmelding uw BSN-nummer (voorheen sofinummer) en het relatienummer / polisnummer van uw ziektekosten, verzekeraar bij de hand heeft. Dit heeft alles te maken met de vergoeding van uw bezoeken aan onze praktijk. Mocht het zo zijn dat wij een afspraak gemaakt hebben, dan zal er een intake plaatsvinden.

Bij intake zijn wij verplicht conform de wet, uw identiteit te controleren. Vervolgens zal uw probleem in kaart worden gebracht. Na de intake zal de behandelend psycholoog de bevindingen met u bespreken en u een behandelplan voorleggen.

Wachttijd (laatste update 07/10/2020):
In verband met extreme drukte hebben we momenteel een aanmeldstop voor de BGGZ. Voor de SGGZ hebben wij momenteel een wachttijd van 3 maanden; dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Indien u onze wachttijd te lang vindt, raden wij u aan om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en om een beroep te doen op wachtlijstbemiddeling. 

Behandelovereenkomst
Op het moment dat u zich akkoord verklaart met het behandelplan is er sprake van een wederzijdse behandelovereenkomst.U begint dan aan de met u besproken behandeling. Het is belangrijk dat er regelmatig contact is tussen u en uw behandelaar.